*đầu vào yêu cầu

Tên công ty *
Tên khách hàng*
Số điện thoại*
Địa chỉ thư điện tử*
Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì đề nghị hãy ghi vào ô sau:
(giới hạn trong 1000 chữ)
Về việc xử lý thông tin cá nhân

Công ty Umi chúng tôi cam kết sẽ quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân của quí khách ghi trong mục câu hỏi trên ( bao gồm tên, địa chỉ, điện thoại…) dựa trên 「Phương châm về việc xử lý thông tin cá nhân」do công ty đã qui định.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
  • Nhằm xác nhận danh tính quí khách hàng khi tiến hành các thủ tục trên.
  • Để chúng tôi gửi các hướng dẫn về cách sử dụng các dịch vụ, quyết toán hay hóa đơn thanh toán tới quí khách.
  • Để chúng tôi có thể gửi tạp chí thư điện tử, thư qua đường bưu điện hay các thông tin liên quan khác cho quí khách hàng.付
Chính sách bảo mật「Phương châm về việc xử lý thông tin cá nhân」

Công ty Umi của chúng tôi tiến hành bảo vệ quyền lợi cũng như lợi ích pháp nhân và cá nhân của quí khách hàng thông qua việc bảo mật các thông tin cá nhân.

Chúng tôi đã thiết lập nên phương châm dưới đây nhằm quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân của quí khách hàng để nhận được lòng tin tuyệt đối từ khách hàng.

  • Công ty sẽ chấp hành nghiêm ngặt mọi qui định của nhà nước cũng như trong các phạm vi khác về thể chế liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân.
  • Công ty thực hiện quản lý an toàn, chặt chẽ thông tin cá nhân bằng việc thiết lập tiêu chuẩn bên trong nội bộ.
  • Công ty sẽ tiến hành xử lý chu đáo đối với các trường hợp khiếu nại, bàn bạc liên quan đến thông tin cá nhân.Trong trường hợp cần quí khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo trước về mục đích sử dụng.
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi nghiệp vụ của công ty chúng tôi cũng như trong mục đích đã thông báo trước.
  • Chúng tôi cam kết sẽ không cung cấp, không tiết lộ thông tin cá nhân cho người thứ 3 trừ trường hợp nhận được sự đồng ý của khách hàng từ trước hay trường hợp được sự cho phép về mặt pháp luật để ủy thác công việc.
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân thông qua các biện pháp bảo vệ không cho truy cập thông tin cá nhân trái phép, không làm rò rỉ, thiệt hại, mất mát cũng như tiến hành sửa chữa thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi sẽ không ngừng phấn đấu nâng cao và cải thiện việc bảo vệ thông tin cá nhân để phù hợp với sự thay đổi của môi trường.
Về trang Web của chúng tôi:
1. Thương hiệu
Tất cả các thiết kế, tài liệu sao chép, các văn bản của thương hiệu hay biểu tượng logo được công bố trên trang Web của chúng tôi là tài sản của công ty cổ phần Umi hay của bên thứ 3, nơi đã nhận được phép được quyền sử dụng của chúng tôi.
2. Bản quyền chế tác
Nghiêm cấm hành vi tự tiện sao chép các nội dung trên trang Web này. Những nội dung này là tài sản của công ty cổ phẩn Umi và bên thứ 3, nơi đã nhận được phép của chúng tôi.